Projecte “Itineraris integrals d’Inserció Laboral”

Els projectes que duem a terme, des dels Serveis d’Orientació Laboral d’ Amadiba, estan cofinançats amb la participació del SOIB i del Fons Social Europeu (FSE).

  • A l’Illa de Mallorca, el projecte està dirigit a joves en risc d’exclusió social (PIJOVE05/18).
  • A l’Illa d’Eivissa, el projecte està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial (PI12/18 Itineraris Integrals d’inserció).

El nostre principal objectiu consisteix en la planificació, la gestió i la coordinació de les polítiques actives d’ocupació amb les funcions concretes:

  • D’Informar
  • Fer d’intermediari entre el mercat laboral i la persona desocupada o a la recerca de millora d’ocupació.
  • D’Orientar
  • D’Acompanyar a les persones en la cerca, la consecució i el manteniment d’un lloc de treball.

El nostre projecte abasta tres àrees d’actuació:

  1. Persones:

Des del nostre servei d’orientació, acompanyem a la persona en la cerca, prospecció, consecució, adaptació i manteniment d’un lloc de treball en el mercat laboral ordinari, de manera regular i de qualitat, integrant les seves necessitats personals amb les exigències socials.

En aquest programa d’inserció, com a tècnics, duem a terme un procés de suport individual i acompanyament professional en el desenvolupament de competències personals, socials i laborals i, a més, d’ensenyament en estratègies i eines que possibiliti la persona, amb discapacitat, el desenvolupament del seu projecte personal i professional integrant les seves necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu últim d’accedir al mercat de treball ordinari amb les majors garanties d’èxit possibles. És important destacar, que oferim assessorament, no sols als usuaris, sinó també a les seves famílies.

  1. Empreses:

Realitzem una cerca d’ofertes de treball en el mercat laboral, segons les necessitats dels nostres usuaris. La nostra finalitat serà afavorir sempre l’estabilitat en el lloc de treball, i que aquest sigui de qualitat.

A més, en aquest primer contacte, els proporcionem la nostra carta de presentació.

  1. Entitats:

El nostre projecte es basa en una orientació integral que cobreixi totes les àrees de la vida de la persona. Per aquest motiu, la nostra metodologia de treball incorpora la col·laboració amb altres entitats i serveis per a complementar el treball que es realitza amb usuaris comuns i per a poder captar a aquells que no estan rebent l’ajuda que poguessin necessitar. Pel fet que el nostre territori té unes característiques i necessitats pròpies, és necessària aquesta comunicació amb altres serveis que porten més temps i tenen una visió i experiència, pròpies.

La nostra entitat aporta un bagatge significatiu en el treball directe i l’impacte en la vida diària de les persones amb discapacitat, cosa que no és incompatible amb les aportacions d’altres serveis, al contrari, entenem que és més enriquidor i necessari.

Atención y apoyo integral a la persona con discapacidad intelectual y su familia.

• Amadiba •